Zamość z grą miejską (dla klas IV-VI)

Program wycieczki:


– Zamość: PROCHOWNIA  nowoczesna prezentacja multimedialna dotycząca historii  miasta i Twierdzy Zamość

GRA MIEJSKA : gra ma za zadanie w nietypowy sposób przedstawić najważniejsze zabytki oraz zagadnienia historii związane z Zamościem. Gra odbywa się w podziale na grupy po kilka osób. 

– Manufaktura Słodyczy Tęcza – pokaz produkcji lizaków wraz z warsztatami własnoręcznego ich wykonywania przez uczestników. 

Obiad

* Możliwość włączenia do programu wizyty w ZOO 

 

Cena: 

129 zł/os. przy udziale 45 uczestników

139 zł/os. przy udziale 40 uczestników

149 zł/os. przy udziale 35 uczestników

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego