Wycieczki szkolne organizacja imprez firmowych spływy kajakowe i Wiele innych...

781 699 345Zadzwoń i zamów!

Oferta wycieczek

Biuro: 81 476 15 04

Komórkowy: 781 699 345

E-mail: wycieczki@tairon-wycieczki.pl


Klauzula Informacyjna RODO

Katalog wycieczki szkolne 2020

banerbox_zlublina[1].png

Katalog wycieczki 2020 dla grup spoza Lublina

banerbox_spozalublina.png

Klauzula Informacyjna RODO

Kliencie,

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Turystyczne TAIRON-WYCIECZKI Wojciech Girguś z siedzibą w Turce przy ul. Berberysowej 2/2, 20-258 Lublin.

W sprawach związanych z ochroną tych danych możesz skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail, telefonicznie pod nr telefonu oraz pisząc na adres siedziby firmy.

Dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim w celu zawarcia i podpisania umowy, na podstawie Twojej zgody, naszych prawnie uzasadnionych interesów, a także ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Nie będziemy przechowywać Twoich danych dłużej niż jest to konieczne do realizacji powyższych celów, a okres ich przechowywania jest ściśle związany z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zadań zleconych naszym podwykonawcom czyli działających na nasze wyraźne polecenie.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji zlecenia w tym podpisania stosownej umowy.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz też wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Możesz też skorzystać z prawa do ich przeniesienia. Musisz jedynie pamiętać, że cofnięcie raz wyrażonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania przez nas Twoich danych masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes UODO.

W celu realizacji usług, w tym wycieczek zagranicznych, Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich.

Nie przewidujemy abyśmy mieli Twoje dane przetwarzać w sposób automatyczny, nie zamierzamy też ich profilować ale gdyby miało to nastąpić, przed rozpoczęciem tego procesu zostaniesz w odpowiedni sposób o tym poinformowany.